ކުޅިވަރު

ވޮލީގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާޢީދާ ގުޅިގެން ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއިން ހޯދައިފިއެވެ.އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސް އިން ހޯދާފައި މިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން ޑޭލައިޓް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވަމުންދާ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް ހިގައްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލް ކުރިހޯދައިފި

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނުމެޗްގައި އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލްއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް ފެށުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް އެސްޖީސީން [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފި

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ޑޭލައިޓް ކުލަބުން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ޑޭލައިޓް ކްލަބުގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 7 ޓީމުން ވާދަކުރާ މިމުބާރާތުގައި [ވިދާޅުވޭ]