މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ސްކޫލު ކުރިމަތީގައި
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ފ.އަތޮޅުގެ ދެ ޕްރިންސިޕަލުން

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ފ.އަތޮޅު ދެ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ [ވިދާޅުވޭ]

image-0-02-01-ee653b5918336f29aa205532711076094e205a0c257181f9769b16e4ab24660f-v
Uncategorized

ލާރނިންގ ސެންޓަރުގައި ކްލާސްރޫމްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރުގެ ކްލާސްރޫމްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް ފަށާފައިމިވަނީ މި ސެންޓަރު ހުޅުވުނުތާ [ވިދާޅުވޭ]

1381141925_87abbd8620_m
ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްގީ އަންނަމުންދޭބާ!

31 ޖުލައި 2016

އާބާދީއާއި ބިމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑުރަށް، ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް ބޮޑެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ މިއަތޮޅަކީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މިޝްރޫތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]