މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އަނެއް ދެ ބައިވެރިންނާއެކު
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޙަންމަދު ދަތުރުކޮށްފި

24 ޖޫން 2017

ޕީއެސްއެމްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިގެން، މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫ އެމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް [ވިދާޅުވޭ]