ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016: ފައިނަލް މެޗަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުގައި ވެސް ފޯރިހިފައިފި

28 އޮގަސްޓް 2016

ޢާންމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށް ފޯރި ނެގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު، ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިނެގުމަށް އެކިއެކި [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

އެއީ ގުރުއަތުލުމެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: މަގޫދޫ ޓީމު

27 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ ފ. ދަރަނބޫދޫއާއި މަގޫދޫ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުންވެސް އެއްވަރުވުމުން، މިއަދު ގުރުއަތުލައިގެން ފ.ދަރަބޫދޫ އެއްކޮޅުން ނިލަންދޫ އާއިއެކު ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުމާއެކު، [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016: ފޯރިނެގުމަށް ނިލަންދޫއިން ތަފާތު ދައްކަން ތައްޔާރުވަނީ

27 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ޓީމަށް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނިލަންދޫ ސަޕޯޓަރުން ތަފާތުކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ ނިލަންދޫއާއި މާލޭގައި ތިބި ނިލަންދޫ މީހުން [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ނިލަންދޫއާއި ދަރަނބޫދޫ އެއްވަރުވެ، ނިލަންދޫ ފައިނަލަށް

26 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ މިއަދު ހަވީރު ނިލަންދޫއާއި ދަރަނބޫދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް އެންމެ ފަހުވަގުތުގައި ލަނޑެއްޖަހައި ދަރަނބޫދޫއާއި އެއްވަރުކޮށް، ނިލަންދޫ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016: ނިލަންދޫ ޓީމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މިއަދަކީ މަސައްކަތުދުވަހެއް

6 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016ގައި ބައިވެރިވާ ނިލަންދޫ ޓީމަށް އެހީވުމަށް މަސައްކަތުދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ޓާސްކް ފޯހުން ހާމަކުރި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ފ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފ.ނިލަންދޫގަ ބާއްވަނީ

11 ޖުލައި 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ ފ.އަތޮޅުގެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މެޗްތައް ފ.ނިލަންދޫގައި ކުޅޭގޮތަށް ފުޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]