ކުޅިވަރު

ނިލަންދޫގައި ބާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް ގޭމްސް ފެށިއްޖެ

23 ޖުލައި 2016

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނިލަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޓަރ އޮފީސް ގޭމްސް ފެށިއްޖެއެވެ. މިމަހު 21 ވަނަ ދުވަހު [ވިދާޅުވޭ]