Uncategorized

އޭކޭ ޗެލެންޗް ކަޕް 2017 ގައި މިހާތަނަށް 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

17 ޖޫން 2017

ފ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އަދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕްގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 9 [ވިދާޅުވޭ]

13566995_1079111982157279_7554574075206776055_n
ކުޅިވަރު

އެފްސީ ފަހުލަވާން އަދި އެސްޖީސީ ސްޕޯޓްސް މިއަދު ހަވީރުގެ މެޗްތަކުން މޮޅުވެއްޖެ

7 ޖުލައި 2016

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން ބާއްވަމުންދާ އޭކޭ ޗެލެންޗް ކަޕްގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެފްސީ ފަހުލަވާނުން، އެސްޖީސީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންގެ [ވިދާޅުވޭ]