ކުޅިވަރު

ބޮޑުތަފާތަކުން އެންވައިޖީ މޮޅުވެ ދެވަނަ މެޗް ތިން ހަރުގެ ކިންގ ކާމިޔާބުކޮށްފި

8 ޖުލައި 2016

އެކޭ ޗެލެންޗް ކަޕްގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އެންވައިޖީން އެސްޖީސީ ޖޫނިއަރސް ގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ގަދަވެގެންފިއެވެ. މި މެޗް އެންވައިޖީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]