ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސުލްހަވެރި ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

8 ޖުލައި 2016

ޔުނެއިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައެންސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯރގަނައިސޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) އިން ހެދި ހަމަސް ދުވަހުގެ ސާވޭ އަކަށްފަހު ދުނިޔޭގައި މީހުން ތަބައަވާ ދީން ތަކަށް ބަލާއިރު [ވިދާޅުވޭ]