ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓް ނަޒާހަތްތެރިތަ؟

19 ނޮވެންބަރ 2018

15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް، އާދެ! މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިހް ސަން އޮންލައިންއަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގައި [ވިދާޅުވޭ]