ކުޅިވަރު

ކޯލާއާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީތަކާއި މެޑަލްތައް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފި

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ދަރަނބޫދޫގައި ކޮންމެ އަލްޙާ ޢީދަކާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ ކޯލާއާނު 7 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީތަކާއި މެޑަލްތައް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން، މުބާރާތްހިންގާ ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބަށް ހަދިޔާކޮށްފި [ވިދާޅުވޭ]