ލަތީފް (ކ)، ޢަލީ މުޙަންމަދު (މ)، ޖަލީލް(ވ)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 3 ވަނަ ލަތީފް އަށް

16 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު 3 ވަނަ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ޢަބުދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ހިމެނިއްޖެއެވެ. 3 ވަނަ އަށް ލަތީފް ހޮވިފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަލީލްއާއި ޢަލީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފި

8 މެއި 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ މުޙަންމަދުއާއި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް މުޙަންމަދު ޖަލީލް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން މުޙަމަދު ޖަލީލަށް 652 ވޯޓް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

8 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޢަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުން ިއިއްޔެ އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިމިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފައިވަނިކޮށެވެ. ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މަޖީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަލީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިޢުފާ [ވިދާޅުވޭ]

ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް ފޮޓޯގެ އެންމެ ވާތްފަރާތުގައި އިށީންނަވައިގެން
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް މިއަދުން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ [ވިދާޅުވޭ]

ބުޅާ މިސްކިތް މަގުގެ ޖަންކްޝަނަކުން އިއްޔެ ނަޖިސް އަރަނީ
ޚަބަރު

ބުޅާ މިސްކިތް މަގުގެ ޖަންކްޝަންތަކުން ނަޖިސް އަރަނީ

5 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނުބެލެހެއްޓި އަދި މަރާމާތު ވެސް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބުޅާމިސްކިތް މަގުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުންނާއި އެމަގުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ގޯތިތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނަޖިސް [ވިދާޅުވޭ]

image-0-02-01-ee653b5918336f29aa205532711076094e205a0c257181f9769b16e4ab24660f-v
Uncategorized

ލާރނިންގ ސެންޓަރުގައި ކްލާސްރޫމްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރުގެ ކްލާސްރޫމްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް ފަށާފައިމިވަނީ މި ސެންޓަރު ހުޅުވުނުތާ [ވިދާޅުވޭ]

20160914_173148
ކުޅިވަރު

ބޮނޑި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށި ޓީމު ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްްގެން ބާއްވަމުންދާ ޢީދު ކުޅިވަރުތެރެއިން ބޮނޑި ކުޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 3 ހަރުގެއިންނެވެ. ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮނޑާއި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3