Uncategorized

އޭކޭ ޗެލެންޗް ކަޕް 2017 ގައި މިހާތަނަށް 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

17 ޖޫން 2017

ފ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އަދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕްގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 9 [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ސަރވޭ ފަށައިފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 6 ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗް ނީލްއަށް ދެވަނަ މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ނީލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރީ ފަހުލަވާންއެވެ. މި މެޗުން ފަހުލަވާން ބަލިވުމާއެކު އެޓީމު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްގީ އަންނަމުންދޭބާ!

31 ޖުލައި 2016

އާބާދީއާއި ބިމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑުރަށް، ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް ބޮޑެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ މިއަތޮޅަކީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މިޝްރޫތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]