ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޚަބަރު

ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭމީހުނަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްގަލި ކުރިމަތީ މަގުގައި ހުރި ގާތައް ނަގައިފި

6 ޖުލައި 2017

އެއްގަލި ގޭގެ ކުރިމަތީ މަގުގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ވަޅުލެވިފައިހުރި ގާތައް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. މި އަދުގެ މަސައްކަތުން އެމަގުގައި [ވިދާޅުވޭ]

މުޙަންމަދު އިސްމާއިލްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޚަބަރު

އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދަށް އުފަން ރަށުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އޭނާގެ އުފަންރަށް، ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިއުމުން މިއަދު ކިޔައިފިއެވެ.   ނިލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

19575385_720214884832515_7166397379666390552_o
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހޮވިގެންދިޔަ ފ.ނިލަންދޫ ގްރީންހެވަން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް މުޅި ނިލަންދޫ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދީފި

2 ޖުލައި 2017

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ފ. ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު