ބޮޑުތަފާތަކުން އެންވައިޖީ މޮޅުވެ ދެވަނަ މެޗް ތިން ހަރުގެ ކިންގ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެކޭ ޗެލެންޗް ކަޕްގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އެންވައިޖީން އެސްޖީސީ ޖޫނިއަރސް ގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ގަދަވެގެންފިއެވެ. މި މެޗް އެންވައިޖީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 11 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެންވައިޖީގެ މުނީރު އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު 2 ވަނަ މެޗްގައި ވައިނޮޓް އެފްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް ތިން ހަރުގެ ކިންގ ވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*