ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލުބޮޑުވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލު ބޮޑުވެ އެމަޖެންސީގައި މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ ބީޗްހައުސް މޫސަދޮންބެއެވެ. މިވަގުތު މޫސަދޮންބެއަށްދަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ނިލަންދެ.ކޮމްއިން އެދެނީ މޫސަދޮންބެއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ އެފްބީ ގްރޫޕް

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*