މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ފ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފ.ނިލަންދޫގަ ބާއްވަނީ

2015 ގައި ބޭއްވި މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ ފ.އަތޮޅުގެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މެޗްތައް ފ.ނިލަންދޫގައި ކުޅޭގޮތަށް ފުޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ، އެކަން ކައުންސިލްތަކަށް މިހާރުވަނީ އަންގާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 – 29 އޯގަސްޓް އަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފ.އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތިން ޓީމެވެ. އެއީ، ނިލަންދޫގެ އިތުރުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ފ. ދަރަނބޫދޫއާއި ފ. މަގޫދޫއެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*