pic
ޚަބަރު

ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރީސްކޫލެއް ނިލަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2018

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުފެށިގެންދިޔައީ ނިލަންދޫގައި ‘ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީ ސްކޫލް’ ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވިގެންނެވެ. ބަގީޗާގޭގެ 1 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

FB_IMG_1515315558718
ޚަބަރު

ގައު ބޭލުމުގައި ގިނަބަޔަކު އަވަދިނެތި

7 ޖެނުއަރީ 2018

ސަރުކާރުން ނިލަންދުއަށް ހަދިޔާކުރި 50 ޕެލެޓް ގައު ބޭލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި, ރައްޔިތުންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހިމެނޭގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. ނިލަންދެއަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ”ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ“: ޝިޔާމް

6 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިހާރު “ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ” ކަމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް: 3 އަހަރުން ނަގުދު 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

6 ޖެނުއަރީ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަސްވަރުު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއި ސަރުކާރުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތަކުން 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ނިލަންދެއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]