ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ
ޚަބަރު

އޮޑިޓް 2016: އައްޑަނަ ފިހާރައިން 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން 9 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް [ވިދާޅުވޭ]

ސިއްތިބީ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

“ސިއްތިބީ މައިޒާން”: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެދި ސިއްތިބީ މައިޒާން ވެފައިމިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ނިލަންދޫގައި ކުރެވިގެންދިޔަ ނަމޫނާ މަސައްކަތަކަށެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭންގައި [ވިދާޅުވޭ]