19575385_720214884832515_7166397379666390552_o
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހޮވިގެންދިޔަ ފ.ނިލަންދޫ ގްރީންހެވަން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް މުޅި ނިލަންދޫ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދީފި

2 ޖުލައި 2017

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ފ. ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ [ވިދާޅުވޭ]

އޭކޭ ޗެލްންޖް ކަޕް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން އެސްޖީސީ ސްޕޯޓްސްއަށް

1 ޖުލައި 2017

ފިތުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުންގެންދާ އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ މިއަހަރުގެ ޗެންޕިއަންކަން އެސްޖީސީ ސްޕޯޓްސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލްގައި އެސްސީ ފަހުލަވާންއާއި ބައްދަލުކޮށް [ވިދާޅުވޭ]

1 2