ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިޔަކަށް މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް

30 ޖޫން 2017

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް, ގްރީން ހެވަން, [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މިންނާ

26 ޖޫން 2017

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑް މެންބަރު މިންނާ ރަޝީދު ހޮވައިފިއެވެ. އެމަގާމަށް މިންނާ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ބޯޑް ބައްދަލުވުމުގައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޢީދުގެ ތަހްނިޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވައިފި

25 ޖޫން 2017

ރަމަޟާން މަހުގެ މާތް އަޅުކަމާއި ގުޅިގެން މިއަައި އުފާވެރި عيد الفطر ގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހްނިޔާ ޕީޕީއެމްގެ ލޮބުވެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި، ޕީޕީއެމްއަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުން: “ލިބެނީ ނަމޫނާ އެއްބާރުލުމެއް” ނައިބު ރައީސް

25 ޖޫން 2017

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި މުޅިން އަލަށް ނިލަންދޫގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދަނީ ނަމޫނާ އެއްބާރުލުމެއްކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މާދަމާއަކީ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް

25 ޖޫން 2017

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އީދު ދުވަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފީއައްޔަށް ސިންކް ޕެނަލް ފޮނުވަނީ

24 ޖޫން 2017

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ވަރުގަދަ ކޮށް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ހަރުދަނާކޮށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފ.ފީއަލީގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމަތީގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

24 ޖޫން 2017

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމަތީ އޮތް ހުސްބިމުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމައްޗަށްވީ ފަރާތުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަދައި ޢާންމުންނަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3