އެނަރޖީ ޑްރިންކް
ޚަބަރު

ސްކޫލުތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް މަނާ

26 ޑިސެމްބަރ 2016

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓް މާސްޓްތަކުގެ ބުޑުތައް އަޅަންފަށައިފި

25 ޑިސެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓް ޖެހުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ލައިޓް މާސްޓްގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ބުޑުގެ ކޮންކްރީޓް [ވިދާޅުވޭ]

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ފއތމ ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިން ގްރޫޕް މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޚަބަރު

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނިލަންދޫގައި ބާއްވައިފި

24 ޑިސެމްބަރ 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އީޕީއޭގެ ފަރާތުން ފ.ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ޓީމަކުންނެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި އޮކްސިޖަން ކޮންސަންޓްރޭޓަރ ޙަވާލުކުރުން
ޚަބަރު

ދިރާގުން އޮކްސިޖަން ކޮންސަންޓްރޭޓަރެއް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

23 ޑިސެމްބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއަށް ދިރާގުން އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރއެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުގެ ފަރާތުން މި މެޝިން ފ.އަތޮޅާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ފ.އަަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދިރާގުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުންނެވެ. އޮކްސްސިޖަން [ވިދާޅުވޭ]

ppmak2664
ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ވަފުދާއެކު އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި

10 ޑިސެމްބަރ 2016

ޗައިނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އޮފް ޗައިނާ (ސީޕީސީ)ގެ ދައުވަތަކަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ 14 މެމްބަރުންގެ ވަފުދާއިއެކު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު [ވިދާޅުވޭ]

aliwahydb03
ޚަބަރު

ސީރަތު ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ޕާކިސްތާނަށް

10 ޑިސެމްބަރ 2016

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރަތު ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ޑިސެންބަރ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 [ވިދާޅުވޭ]

ppmakadhurey21545
ސިޔާސީ

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ޕީޕީއެމް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އިލެކްޝަނަށް ހުށައެއްނާޅާ

8 ޑިސެމްބަރ 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް [ވިދާޅުވޭ]

nilacouncil3465
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް 8 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

6 ޑިސެމްބަރ 2016

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް 8 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރަށު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު [ވިދާޅުވޭ]

1 2