ކުޅިވަރު

ބޮޑުތަފާތަކުން އެންވައިޖީ މޮޅުވެ ދެވަނަ މެޗް ތިން ހަރުގެ ކިންގ ކާމިޔާބުކޮށްފި

8 ޖުލައި 2016

އެކޭ ޗެލެންޗް ކަޕްގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އެންވައިޖީން އެސްޖީސީ ޖޫނިއަރސް ގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ގަދަވެގެންފިއެވެ. މި މެޗް އެންވައިޖީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

އެފްސީ ފަހުލަވާން އަދި އެސްޖީސީ ސްޕޯޓްސް މިއަދު ހަވީރުގެ މެޗްތަކުން މޮޅުވެއްޖެ

7 ޖުލައި 2016

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން ބާއްވަމުންދާ އޭކޭ ޗެލެންޗް ކަޕްގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެފްސީ ފަހުލަވާނުން، އެސްޖީސީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕް މިއަދު 16:00 ގައި ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެށޭނެ

5 ޖުލައި 2016

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ބާއްވާ “އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕް 2016″، މިއަދު 16:00 ގައި ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ފެށިގެން [ވިދާޅުވޭ]

1 5 6 7