fb_img_1473705323653
ޚަބަރު

ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެ ހުއްޓާލި ‘ލޮނީ”ގެ މެޗްތައް އަލުން ކުޅެނީ  

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޅުން ހުއްޓާލި އަންހެން ލޮނި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް އަލުން ކުޅޭ ގޮތަށް ކައުންސިލުން [ވިދާޅުވޭ]

20160917_132231
ކުޅިވަރު

ވޮލީގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާޢީދާ ގުޅިގެން ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއިން ހޯދައިފިއެވެ.އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސް އިން ހޯދާފައި މިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

dharabc2515
ކުޅިވަރު

ކޯލާ އައުނު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީސީ ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަޟްޙާޢީދުގައި ދަރަބޫދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޯލާ އައުނު 7 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެރަށު ބީސީ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި އެވެ. ބީސީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން [ވިދާޅުވޭ]

20160914_173148
ކުޅިވަރު

ބޮނޑި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށި ޓީމު ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްްގެން ބާއްވަމުންދާ ޢީދު ކުޅިވަރުތެރެއިން ބޮނޑި ކުޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 3 ހަރުގެއިންނެވެ. ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮނޑާއި [ވިދާޅުވޭ]

20160915_210857
ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން ޑޭލައިޓް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވަމުންދާ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް ހިގައްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ [ވިދާޅުވޭ]

20160914_203348
ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލް ކުރިހޯދައިފި

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނުމެޗްގައި އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލްއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް ފެށުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް އެސްޖީސީން [ވިދާޅުވޭ]

fb_img_1473705323653
ކުޅިވަރު

ޢީދު ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ނިލަންދޫގަ ފަށައިފި

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިއިން ޒަމާނަކުވެސް ޢީދެއް ފާހަގަނުކުރާހާ ކުލަގަދަކޮށް އަލްޙާޢީދު ނިލަންދޫގައި ފާހަގަކުރްމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢީދުކުޅިވަރުތައް ފެށީ ހުޅަނގު ބަނދަރުގައެވެ. މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ [ވިދާޅުވޭ]

20160911_210137
ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗް ނީލްއަށް ދެވަނަ މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ނީލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރީ ފަހުލަވާންއެވެ. މި މެޗުން ފަހުލަވާން ބަލިވުމާއެކު އެޓީމު [ވިދާޅުވޭ]

20160909_203822
ނިލަންދޫ

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާ ދިމާކޮށް ފ.ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓް ކުލަބުން ހިންގާ ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ވޮލީ ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފައްޓަވައި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 7