ނިލަންދޫ

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ފަށައިފި

7 އޮކްޓޯބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުލަބް, އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙްގެ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ ބެޑްމިންޓަން, ކެރަމް, ރާޒުވާ އަދި ވާ ދެމުމެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެ ހުއްޓާލި ‘ލޮނީ”ގެ މެޗްތައް އަލުން ކުޅެނީ  

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޅުން ހުއްޓާލި އަންހެން ލޮނި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް އަލުން ކުޅޭ ގޮތަށް ކައުންސިލުން [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ވޮލީގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާޢީދާ ގުޅިގެން ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއިން ހޯދައިފިއެވެ.އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސް އިން ހޯދާފައި މިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ކޯލާ އައުނު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީސީ ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަޟްޙާޢީދުގައި ދަރަބޫދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޯލާ އައުނު 7 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެރަށު ބީސީ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި އެވެ. ބީސީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ބޮނޑި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށި ޓީމު ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްްގެން ބާއްވަމުންދާ ޢީދު ކުޅިވަރުތެރެއިން ބޮނޑި ކުޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 3 ހަރުގެއިންނެވެ. ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮނޑާއި [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން ޑޭލައިޓް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވަމުންދާ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް ހިގައްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލް ކުރިހޯދައިފި

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނުމެޗްގައި އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލްއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް ފެށުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް އެސްޖީސީން [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޢީދު ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ނިލަންދޫގަ ފަށައިފި

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިއިން ޒަމާނަކުވެސް ޢީދެއް ފާހަގަނުކުރާހާ ކުލަގަދަކޮށް އަލްޙާޢީދު ނިލަންދޫގައި ފާހަގަކުރްމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢީދުކުޅިވަރުތައް ފެށީ ހުޅަނގު ބަނދަރުގައެވެ. މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗް ނީލްއަށް ދެވަނަ މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ނީލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރީ ފަހުލަވާންއެވެ. މި މެޗުން ފަހުލަވާން ބަލިވުމާއެކު އެޓީމު [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 7