kasrathumatheeha3455654
ޚަބަރު

ކަސްރަތު ކުލާހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ބައިވެރިޔަކަށް މަތީހާ

15 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ނިލަންދޫގައި މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ކުލާހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ނިމިގެންދިޔަ މަހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ [ވިދާޅުވޭ]

nilandhooteam32424
ޚަބަރު

ފ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ އަށް އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު މުނީރުއަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2016

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. ނިލަންދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ފ [ވިދާޅުވޭ]

rizwan2454
ނިލަންދޫ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނިލަންދޫ ކުޅުންތެރިންގެ ވިދުން ގަދަ

29 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނިމިދިޔަ އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނިލަންދޫގެ 4 ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅެފައި ވެއެވެ. އެ 4 ކުޅުންތެރިންނަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ރިޒްވާން، އަކްރަމް އިސްމާޢީލު އަދި ވާފިރު އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

dharasportshall545
ކުޅިވަރު

ދަރަބޫދޫގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލަށް އެހީއެއް ލިބިއްޖެ – އޭކޭ ފައުންޑޭޝަން

10 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލު ބިނާ ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 35،000 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް، އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

20161007_105124
ނިލަންދޫ

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ފަށައިފި

7 އޮކްޓޯބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުލަބް, އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙްގެ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ ބެޑްމިންޓަން, ކެރަމް, ރާޒުވާ އަދި ވާ ދެމުމެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 7