ނިލަންދޫ

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ޖާޒީބައެއް ޙަވާލުކޮށްފި

4 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ފަށާ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ބައެއް ރޭ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައިފި

2 އޭޕްރީލް 2017

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފ.ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓެއްގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި މަސައްކަތުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކަސްރަތު ކުލާހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ބައިވެރިޔަކަށް މަތީހާ

15 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ނިލަންދޫގައި މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ކުލާހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ނިމިގެންދިޔަ މަހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ އަށް އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު މުނީރުއަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2016

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. ނިލަންދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ފ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނިލަންދޫ ކުޅުންތެރިންގެ ވިދުން ގަދަ

29 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނިމިދިޔަ އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނިލަންދޫގެ 4 ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅެފައި ވެއެވެ. އެ 4 ކުޅުންތެރިންނަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ރިޒްވާން، އަކްރަމް އިސްމާޢީލު އަދި ވާފިރު އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ދަރަބޫދޫގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލަށް އެހީއެއް ލިބިއްޖެ – އޭކޭ ފައުންޑޭޝަން

10 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލު ބިނާ ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 35،000 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް، އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 7