ކުޅިވަރު

ބެޑްމިންޓަންގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި އައިންތު ބައިވެރިވެއްޖެ

22 ޖުލައި 2017

އޭޝިޔާގެ 43 ގައުމު ބައިވެރިވާ ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަން، “ބެޑްމިންޓަން އޭޝިޔާ”ގެ ފަރާތުން މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލާ ލަންޕޫރުގައި ބޭއްވި ބެޑްމިންޓަން ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފ.ނިލަންދޫ، ޕާމްލޮޖް، އާމިނަތު [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން އެސްޖީސީ ސްޕޯޓްސްއަށް

1 ޖުލައި 2017

ފިތުރު ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުންގެންދާ އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ މިއަހަރުގެ ޗެންޕިއަންކަން އެސްޖީސީ ސްޕޯޓްސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލްގައި އެސްސީ ފަހުލަވާންއާއި ބައްދަލުކޮށް [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ފަރޭ – ދަނޑުމަތީގައި ވެސް ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ނަމޫނާ ކެޕްޓަނެއް

30 މެއި 2017

ފުޓްބޯޅަ އަކީ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެންވެސް ގަޔާވާ، އެ ކުޅިވަރެއްގެ ރޫޙު އިންތިހާޔަށް އޮންނަ، ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރެކެވެ. އެންމެ ކުޑަ ކުދިންނާއި ހިސާބުން ފެށިގެން ގޮސް، [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ވޮލީ ބޯލް ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ނިލަންދޫގައި ފަށައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙަންމަދުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން، ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ފ.ނިލަންދޫގައި ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދެނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ވޮލީ ކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނާއި އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

14 އޭޕްރީލް 2017

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް، ފ.ނިލަންދޫގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނާއި އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސް، އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ނަބީލުގެ ގޯލުން ނިލަންދޫއަށް މޮޅެއް

8 އޭޕްރީލް 2017

މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ފ.ބިލެއްދޫ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ނިލަންދޫ ޓީމް މިއަދު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލް ޖަހާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 7