33530548_10156881584381393_6543475124627046400_n
އެތަންމިތަނުން

ބަލަންވީ ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާމެންނަށް ނިލަންދޫއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ – ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް

31 އޮކްޓޯބަރ 2018

ފަރުދީގޮތުންވެސް ޖަމަޢީގޮތުންވެސް ބަލަންވީ ތިމާއަށް ނޫނީ ތިމާމެންނަށް ނިލަންދޫއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ކަމުގައި ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފްބީ ނިލަންދޫ ގްރޫޕްގައި އޭކޭ [ވިދާޅުވޭ]