minivanChampionshipfinal20169
ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދަރަބޫދޫ ހޯދައިފި

29 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ގެ ފ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދަރަބޫދޫ ހޯދައިފި އެވެ. އެޓީމު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ނިލަންދޫ އާއި ވާދަކޮށް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު އެއް ލަނޑު އެއް [ވިދާޅުވޭ]

މަގޫދޫ
Uncategorized

އެއީ ގުރުއަތުލުމެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: މަގޫދޫ ޓީމު

27 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ ފ. ދަރަނބޫދޫއާއި މަގޫދޫ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުންވެސް އެއްވަރުވުމުން، މިއަދު ގުރުއަތުލައިގެން ފ.ދަރަބޫދޫ އެއްކޮޅުން ނިލަންދޫ އާއިއެކު ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުމާއެކު، [ވިދާޅުވޭ]

minivan0guru1
ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ދަރަބޫދޫއަށް

27 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ދަރަބޫދޫއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ދަަރަބޫދޫއަށް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ލިބުނީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ދެވަނަ ޓީމު ކަނޑައެޅުމަށް ދަރަބޫދޫ ޓީމާއި [ވިދާޅުވޭ]

kaff01
ޚަބަރު

ކޯލާ-އާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ޢާއްމުކޮށްފި

27 އޮގަސްޓް 2016

އަޟްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރަބޫދޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކޯލާ އާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ޢާއްމުކޮށްފި އެވެ. ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުގެ ފަރާތުން [ވިދާޅުވޭ]

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ދަރަބޫދޫ ޓީމު
ޚަބަރު

މަގޫދޫ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން އެއްވަރުވެ، ފައިނަލަށް ދިއުމުގައި ހުރިހާ ޓީމަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް

24 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި މިއަދު ހަވީރު މަގޫދޫ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެ އެވެ. ވެރިރަށް ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ ފ.އަތޮޅުގެ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

minivan50FT
ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016: ނިލަންދޫ ޓީމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މިއަދަކީ މަސައްކަތުދުވަހެއް

6 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016ގައި ބައިވެރިވާ ނިލަންދޫ ޓީމަށް އެހީވުމަށް މަސައްކަތުދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ޓާސްކް ފޯހުން ހާމަކުރި [ވިދާޅުވޭ]

image-0-02-01-4b71e752b5fcb3c950c6e7b17155f7bf0997cc2bb5e03cc8a9780826396160c3-V
ޚަބަރު

ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުތެއްގައި ފ.އަތޮޅުގެ ޓީމެއް ވ.އަތޮޅަށް

4 އޮގަސްޓް 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން، ފ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް މިއަދު ވ.އަތޮޅަށް ހިގައްޖެއެވެ. މި ތަޖްރިބާ ދަތުރުގައި ވ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުގެ [ވިދާޅުވޭ]

އެމްޒެޑްސީން ބޭއްވި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރު

އެމްޒެޑްސީގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ސީދާ ތިން ސެޓުން އެފްއީޒެޑްޖީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

1 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ފ.މަގޫދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ސީދާ ތިން ސެޓުން ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުންން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފައިނަލްގައި އަނެއް ކޮޅުން [ވިދާޅުވޭ]

އެލް 4 ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗްގައި ފަހުލަވާންއާއި އެލްބީއޯ ކުޅެނީ
ކުޅިވަރު

އެލް 4 ކަޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން ފަހުލަވާން ހޯދައިފި

13 ޖުލައި 2016

ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން ފ.މަގޫދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އެލް4 ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން ނިލަންދޫ ފަހުލަވާން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފައިނަލްގައި މަގޫދޫ އެލްބީއޯ ސްޕޯޓްސް އާއި ވާދަކޮށް ފަހުލަވާނުން [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4