ޚަބަރު

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު – ރައީސް ޔާމީން

25 ޖެނުއަރީ 2017

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ފ. އަތޮޅުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިގްތިސާދީ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ ކަމުގައި އުންމީދު ބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ހަރިޔަން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީ އަދި މެޑެލްތައް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފި

10 ނޮވެންބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން، ދަރަބޫދޫ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި، ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަރަބޫދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ހަރިޔަން ނެޓްބޯޅަ ކަޕް7” މުބާރާތުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދަރަބޫދޫ ސްޕޯޓްސް ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ބޮޑު އެހީއެއް ވެދީފި

26 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ފައިސާގެ ބޮޑު އެހީއެއްވެދީ، އެފައިސާ އެރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދަރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

14 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން، ދަރަބޫދޫ ރަށު ކައުންސިލުން  އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ގެޒެޓްގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރަކާއި އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

12 އޮކްޓޯބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރަކާއި އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ފައިނޭންސް، އެކައުންޓިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް، އޭސީސީއޭ، އިކޮނޮމިކްސް، މެތަމެޓިކްސް، [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ދަރަބޫދޫގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލަށް އެހީއެއް ލިބިއްޖެ – އޭކޭ ފައުންޑޭޝަން

10 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލު ބިނާ ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 35،000 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް، އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޕީޕީއެމްގައި ނެތް – އެމްޕީ ޚަލީލު

7 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޕީޕީއެމްއިން ނުނިކުންނާނެ ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5