19575385_720214884832515_7166397379666390552_o
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހޮވިގެންދިޔަ ފ.ނިލަންދޫ ގްރީންހެވަން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް މުޅި ނިލަންދޫ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ދަރަނބޫދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު އިންޖީނުގެ
ޚަބަރު

ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފީއައްޔަށް ސިންކް ޕެނަލް ފޮނުވަނީ

24 ޖޫން 2017

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ވަރުގަދަ ކޮށް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ހަރުދަނާކޮށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފ.ފީއަލީގެ [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްގީގައި ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

ސަރުކާރުން ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިން ޕިކަޕް ދޯންޏަށް ލޯޑްކުރެވިފައި. (ފޮޓޯ: ދަނިއުސް)
ޚަބަރު

ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޕިކަޕެއް ގަނެފި

27 ޖެނުއަރީ 2017

ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވެދެއްވި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީގައި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން ޕިކަޕެއް ގަނެފިއެވެ. ނިލަންދެ.ކޮމްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދަރަނބޫދޫއަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީންއާއި ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް އަތްދިއްކޮށްލައްވަނީ
ޚަބަރު

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު – ރައީސް ޔާމީން

25 ޖެނުއަރީ 2017

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ފ. އަތޮޅުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިގްތިސާދީ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ ކަމުގައި އުންމީދު ބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4