ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކޮށްފި

8 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ މިރޭ އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބޭއްވި އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. 21 [ވިދާޅުވޭ]

ރޭގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދުގެ ޝަރަފުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

7 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލްގެ ޝަރަފުގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހަފްލާއެއް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާއަށް މުޙަންމަދުގެ އާޢިލާގެ އިތުރުން ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭމީހުނަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްގަލި ކުރިމަތީ މަގުގައި ހުރި ގާތައް ނަގައިފި

6 ޖުލައި 2017

އެއްގަލި ގޭގެ ކުރިމަތީ މަގުގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ވަޅުލެވިފައިހުރި ގާތައް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. މި އަދުގެ މަސައްކަތުން އެމަގުގައި [ވިދާޅުވޭ]

މުޙަންމަދު އިސްމާއިލްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޚަބަރު

އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދަށް އުފަން ރަށުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އޭނާގެ އުފަންރަށް، ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިއުމުން މިއަދު ކިޔައިފިއެވެ.   ނިލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

19575385_720214884832515_7166397379666390552_o
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހޮވިގެންދިޔަ ފ.ނިލަންދޫ ގްރީންހެވަން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް މުޅި ނިލަންދޫ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދީފި

2 ޖުލައި 2017

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ފ. ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ [ވިދާޅުވޭ]

FB_IMG_1498845580736
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިޔަކަށް މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް

30 ޖޫން 2017

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް, ގްރީން ހެވަން, [ވިދާޅުވޭ]

ޢީދު ނަމާދުކުރާ މައިދާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުން
ޚަބަރު

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުން: “ލިބެނީ ނަމޫނާ އެއްބާރުލުމެއް” ނައިބު ރައީސް

25 ޖޫން 2017

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި މުޅިން އަލަށް ނިލަންދޫގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދަނީ ނަމޫނާ އެއްބާރުލުމެއްކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

އޭކޭ ޗެލެންޗް ކަޕް 2017 ގައި މިހާތަނަށް 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

17 ޖޫން 2017

ފ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އަދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕްގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 9 [ވިދާޅުވޭ]

coucil5
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

10 ޖޫން 2017

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލާމެމްބަރުން، އެމެމްބަރުންގެ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. އެޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 16