FB_IMG_1498845580736
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިޔަކަށް މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް

30 ޖޫން 2017

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް, ގްރީން ހެވަން, [ވިދާޅުވޭ]

ޢީދު ނަމާދުކުރާ މައިދާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުން
ޚަބަރު

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުން: “ލިބެނީ ނަމޫނާ އެއްބާރުލުމެއް” ނައިބު ރައީސް

25 ޖޫން 2017

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި މުޅިން އަލަށް ނިލަންދޫގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދަނީ ނަމޫނާ އެއްބާރުލުމެއްކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

އޭކޭ ޗެލެންޗް ކަޕް 2017 ގައި މިހާތަނަށް 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

17 ޖޫން 2017

ފ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އަދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕްގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 9 [ވިދާޅުވޭ]

coucil5
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

10 ޖޫން 2017

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލާމެމްބަރުން، އެމެމްބަރުންގެ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. އެޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

ނިލަންދޫ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

25 މެއި 2017

ނިލަންދޫގެ އެކި ޢުމުރުފުރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިތަކެތި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލަށް [ވިދާޅުވޭ]

މަގު ފާރުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

19 މެއި 2017

ނލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ވަށާ ރާނާފައިހުރި މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މަސައްކަތުގައި އިސްވެ [ވިދާޅުވޭ]

ލަތީފް (ކ)، ޢަލީ މުޙަންމަދު (މ)، ޖަލީލް(ވ)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 3 ވަނަ ލަތީފް އަށް

16 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު 3 ވަނަ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ޢަބުދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ހިމެނިއްޖެއެވެ. 3 ވަނަ އަށް ލަތީފް ހޮވިފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

bokijalle00
ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކާކު؟

9 މެއި 2017

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެސް ނިމުނީ އެވެ. ބޮޑު ތަފާތަކުން މުޙައްމަދު ޖަލީލު އަޙުމަދު އާއި ޢަލީ މުޙައްމަދު ގޮނޑި ކަށަވަރު ކޮށްފި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަލީލްއާއި ޢަލީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފި

8 މެއި 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ މުޙަންމަދުއާއި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް މުޙަންމަދު ޖަލީލް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން މުޙަމަދު ޖަލީލަށް 652 ވޯޓް [ވިދާޅުވޭ]

2072
ޚަބަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ އަހަރީ ފޮޓޯ މައުރަޒް މިއަހަރު ނިލަންދޫގައި ބާއްވަނީ

21 އޭޕްރީލް 2017

ސިފައިންގެ 19 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު އާއިލީ ހަވީރަކާއެެކު މާދަމާ ފ.ނިލަންދޫގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މައުރަޒު ކުރިއަށްދާނީ. މާދަމާ އަދި އަނެއް ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 15