ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކާކު؟

9 މެއި 2017

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެސް ނިމުނީ އެވެ. ބޮޑު ތަފާތަކުން މުޙައްމަދު ޖަލީލު އަޙުމަދު އާއި ޢަލީ މުޙައްމަދު ގޮނޑި ކަށަވަރު ކޮށްފި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

“ނޫސްވެރިން” މަސައްކަތްކުރީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ވިއްކަން

2 މާރޗް 2017

އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓްގެ ދެ ނޫންވެރިން ކަމަށް ބުނާ، މުޙަންމަދު އާއި މޫސަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަންކަމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޓިކެޓު ހަވާލުކުރަން ޕީޕީއެމްއިން ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

25 ޖެނުއަރީ 2017

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓު ހަވާލުކުރުމަށް ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ވަފުދާއެކު އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި

10 ޑިސެމްބަރ 2016

ޗައިނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އޮފް ޗައިނާ (ސީޕީސީ)ގެ ދައުވަތަކަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ 14 މެމްބަރުންގެ ވަފުދާއިއެކު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު [ވިދާޅުވޭ]

ސިޔާސީ

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ޕީޕީއެމް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އިލެކްޝަނަށް ހުށައެއްނާޅާ

8 ޑިސެމްބަރ 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް [ވިދާޅުވޭ]

ސިޔާސީ

ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީހަކީ ޑިސެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަސް

6 ޑިސެމްބަރ 2016

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓް ލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީހަކީ، މި މަހު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑު މެމްބަރު ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު

13 ނޮވެންބަރ 2016

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު އެކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ސިޔާސީ

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ނޮވެމބަރ 21 އަށް ހަމަވާނެ!  

13 ނޮވެންބަރ 2016

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް / ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 2016 ނޮވެންބަރު 7 ވާ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ބޮޑު ޖަލްސާއަށް ކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމްގެ ޚަރަދުގައި މާލެ އައި ބައެއް މީހުން ޖަލްސާއަށް ނުދޭ

6 ނޮވެންބަރ 2016

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ‘އަސްލު ޖަލްސާ” ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4