އިސްލާމް ދީނަށް ލިބިފައިވާ ސުލްޙަވެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސުލްހަވެރި ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

8 ޖުލައި 2016

ޔުނެއިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައެންސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯރގަނައިސޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) އިން ހެދި ހަމަސް ދުވަހުގެ ސާވޭ އަކަށްފަހު ދުނިޔޭގައި މީހުން ތަބައަވާ ދީން ތަކަށް ބަލާއިރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު ހޯދައިފި

7 ޖުލައި 2016

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން މިހުސްވި ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު، ހަނދުވަރީވިލާ، ފ.ނިލަންދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލް ޢުމަރުވަނީ ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޓީމްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޚަބަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕް މިއަދު 16:00 ގައި ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެށޭނެ

5 ޖުލައި 2016

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ބާއްވާ “އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕް 2016″، މިއަދު 16:00 ގައި ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ފެށިގެން [ވިދާޅުވޭ]

1 22 23 24