ދީނީ

އަޚްވަންތަކަމަށް ބުރޫއަރާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން

23 ނޮވެންބަރ 2018

ދީނީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ކަންކަން ދޭހަވުމާއި ވިސްނުމުގައި އެކަކުއަނެކަކާ ތަފާތު ވުމަކީ ތަބީއީ ކަމެކެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޙަންމަދު ދަތުރުކޮށްފި

24 ޖޫން 2017

ޕީއެސްއެމްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިގެން، މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫ އެމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް [ވިދާޅުވޭ]

ދީނީ

ސައްދާމް ޝަހީދުކޮށްލިތާ 10 އަހަރު ފުރުނުއިރު ފަހު ވަޞިއްޔަތަކީ “ފަލަސްތީނަކީ ޢަރަބިންގެ ބިމެއް”

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އިސްލާމީ ތާރީޚުދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ މުޖާހިދުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ޢިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޞައްދާމް ޙުޞައިންގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުވެސް އެމަނިކުފާނުވަނީ ހިތްވަރުފުޅުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާ [ވިދާޅުވޭ]

ދީނީ

ޙައްޖު ދުވަސް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އެއްދުވަހަކު ޔަހޫދީންގެ މީހަކު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲޢަންހަށް ބުންޏެވެ. އޭ އަމީރުލްމުއުމިނީންއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ނަމަ، އެއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނު ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން ޢީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަކުރާނޭފަދަ ޢާޔަތެއް މުސްލިމުން [ވިދާޅުވޭ]