ވާހަކަ

އަހަންނަށް މާފްކުރޭ…!

25 އޮގަސްޓް 2016

25 އޮގަސްޓް 2016 ފުރަތަމަ ބައި ރެއަކީ ކަޅުފޮއި އަނދިރި ރެއެކެވެ. އުޑުމަތިން ތަރިއެއް ހަނދެއްގެ އެއްވެސް އަލިކަމެއް މިދުނިޔެއަށް ފެންނަން ނެތް ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެކެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

“އަހަންނަށް މާފްކުރޭ..!” ވާހަކަ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ގެނެސްދޭން ފަށަނީ

23 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދެ.ކޮމް އިން ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އަހަންނަށް މާފު ކުރާށޭ..!” ވާހަކަ މިހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނސްދިނުމަށް މި ވެބްސައިޓުން ނިންމައިފީމެވެ. އަންހެނަކަށް ލިބުނު [ވިދާޅުވޭ]

ވާހަކަ

އަހަންނަށް މާފްކުރޭ..!

15 ޖުލައި 2016

އަންހެނަކަށް ލިބުނު ނުއުފަންނަ ދަރިއެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތް….. އަސަރުން ފުރިގެންވާ ކުރުވާހަކަ، “އަހަންނަށް މާފްކުރޭ….!” ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ…