ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

20170225_203825
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓް ޓެސްޓަށް ދިއްލައިފި

26 ފެބުރުއަރީ 2017

ސަރުކާރުން ނިލަންދޫގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅް ދަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓް ސިސްޓަމް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ދިއްލައިފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

FB_IMG_1488046416679
ޚަބަރު

މުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

25 ފެބުރުއަރީ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ރޭ ފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ކެންޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު