ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

joali2121
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އަތިރިމަތީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖޯލިފަތި ބަހައްޓަނީ

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ އަތިރިމަތީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖޯލިފަތިތަކެއް ބަހައްޓަން ނިންމައި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިލަންދެ އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ރަށުގެ ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިސްނެގުމާއިއެކު [ވިދާޅުވޭ]

zakariyyahameed
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅުގެ ކުރީގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު ނިޔާވެއްޖެ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަކަރިއްޔާ ހަމީދު އަވަހާރަވެފައި ވަނީ، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ފ. ބިލަތްދޫގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ [ވިދާޅުވޭ]

nilandhoo02121
ޚަބަރު

މިސަރުކާރުން ދަނީ ނިލަންދޫއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެމުން  

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ [ވިދާޅުވޭ]

faec2131
ޚަބަރު

3000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިލަންދޫފައި ފަށާއިފި

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

3000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ނިލަންދޫގައި ފަށައިފި އެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާގައި މި ޕްރޮގްރާން ނިލަންދޫގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، މިހާރުވެސް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

viber image

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު