ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

kaff01
ޚަބަރު

ކޯލާ-އާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ޢާއްމުކޮށްފި

27 އޮގަސްޓް 2016

އަޟްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރަބޫދޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކޯލާ އާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ޢާއްމުކޮށްފި އެވެ. ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުގެ ފަރާތުން [ވިދާޅުވޭ]

ސްރީލަންކާ ފެއަރ
ޚަބަރު

ސްރީލަންކާގެ ތަޢުލީމީ ފެއަރ ޑރ.ޚަލީލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

26 އޮގަސްޓް 2016

ސްރީލަންކާގައި ހުރި ތައުލީމީ ފުރުސަތު އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ “ސްރީލަންކަން އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ” މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ފެއަރ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ - ދަރަނބޫދޫ
ކުޅިވަރު

ނިލަންދޫއާއި ދަރަނބޫދޫ އެއްވަރުވެ، ނިލަންދޫ ފައިނަލަށް

26 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ މިއަދު ހަވީރު ނިލަންދޫއާއި ދަރަނބޫދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް އެންމެ ފަހުވަގުތުގައި ލަނޑެއްޖަހައި ދަރަނބޫދޫއާއި އެއްވަރުކޮށް، ނިލަންދޫ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

އެމްޑީޕީ-ޚިޔާނާތް
ޚަބަރު

ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ވެރިންތަކެއް 7 ދުވަސް ތެރޭ ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައިފި

26 އޮގަސްޓް 2016

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅަކާއި އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ [ވިދާޅުވޭ]

viber image

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

AIM_LOGO