ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ރައީސް އިބޫއާއި ނައިބުރައީސް ފައިސަލްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއްގައި
ޚަބަރު

ރައީސް އިބޫ ހެއްދެވި ކޯލިޝަން، ކޯޅޭޝަންއަކަށް

2 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނާއެކު ހެއްދެވި އެއްބަސްވުން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އުވާލައި އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ [ވިދާޅުވޭ]

ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ރައީސް އިބޫއާއި ނައިބުރައީސް ފައިސަލްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރިޕޯޓް

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ: ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއަށް

25 ނޮވެންބަރ 2018

ގއ. ވިލިނގިލީގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރާންޗް ފަޅާލައިފިއެވެ. ފުއައްމުލަކު ސިޓީގެ މީރާ އޮފީސް ފަޅާލައިފިއެވެ. އައްޑޫގެ ތިން ގެއަކަށް ގޭންގަކުން ހަމަލާތީ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފިއެވެ. އައްޑޫގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރާއްޖޭ މިވައްޓާލަނީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް: ޑރ.ޚަލީލް

24 ނޮވެންބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ހެދިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް ރާއްޖެ ނުރައްކަލާ ދިމާލަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ގެންދާކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ނިލަންދޫ