ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

aliwahydb03
ޚަބަރު

ސީރަތު ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ޕާކިސްތާނަށް

10 ޑިސެމްބަރ 2016

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރަތު ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ޑިސެންބަރ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 [ވިދާޅުވޭ]

ppmakadhurey21545
ސިޔާސީ

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ޕީޕީއެމް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އިލެކްޝަނަށް ހުށައެއްނާޅާ

8 ޑިސެމްބަރ 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް [ވިދާޅުވޭ]

nilacouncil3465
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް 8 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

6 ޑިސެމްބަރ 2016

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް 8 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރަށު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ރިޕޯޓް