ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޑީޓެކްގެ ޓެކްނީޝަނުން އިންޖީނު ހަދަމުން ގެންދާއިރު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ
ޚަބަރު

އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނު ހަދައިފި

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ޙައްލުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދެ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޖީނަށް މި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

coucil3
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން 28 ޖުލައިގައި ބާއްވަނީ

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި 2018 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކޮށްފި

8 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ މިރޭ އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބޭއްވި އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. 21 [ވިދާޅުވޭ]

ރޭގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދުގެ ޝަރަފުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

7 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލްގެ ޝަރަފުގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހަފްލާއެއް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާއަށް މުޙަންމަދުގެ އާޢިލާގެ އިތުރުން ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު