ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޚަބަރު

ތެއު ފިހާރައިގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް “ގެއްލިފައިވާކަމަށް” ދައްކައިފި

26 ނޮވެންބަރ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެއުފިހާރައިގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތެއުފިހާރަ، އައްޑަނައިގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމެއް އެނގިފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު [ވިދާޅުވޭ]

23844377_771470599707654_7598540405773350239_n
ޚަބަރު

ރަށުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ގިނައީ ޒުވާނުން –  ޖަލީލު

26 ނޮވެންބަރ 2017

ކުރިން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ހަރު މީހުން ވެރިންނަށް ތިއްބަސް، ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ގިނައިން ފެނިގެންދަނީ މިހާރު ޒުވާނުން ކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

????????????????????????????????????
ޚަބަރު

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ދެކެން ބޭނުން – އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު

25 ނޮވެންބަރ 2017

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ނިލަންދޫ އިން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުކުރު [ވިދާޅުވޭ]

23844406_771470519707662_9107264092480019793_n
ޚަބަރު

އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

25 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމް ނިލަންދޫ ޖަގަހައިގަ ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު