ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އީޕީއޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

6 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކާގުޅޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން އެންވައިރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އީއައިއޭ ހެދުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް
ނިލަންދޫ

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ޖާޒީބައެއް ޙަވާލުކޮށްފި

4 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ފަށާ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ބައެއް ރޭ [ވިދާޅުވޭ]

IMG_20170401_092621
ޚަބަރު

އެފްއޭއީސީގެ ބިޒްނަސް ފެއަރ އިއްޔެ ބާއްވައިފި

2 އޭޕްރީލް 2017

ވިޔަފާރީގެ ހުނަރުތައް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމަރުކަޒުގެ ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން ބިޒްނަސް ފެއަރއެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން [ވިދާޅުވޭ]

IMG_20170401_135006
ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައިފި

2 އޭޕްރީލް 2017

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފ.ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓެއްގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި މަސައްކަތުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ކުޅިވަރު