ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އަނެއް ދެ ބައިވެރިންނާއެކު
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޙަންމަދު ދަތުރުކޮށްފި

24 ޖޫން 2017

ޕީއެސްއެމްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިގެން، މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫ އެމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޑރ. އާސިޔަތު ނަޢީމް ގްރެޖުއޭޝަނަށްފަހު އުފާފާޅުކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

އާސިޔަތު ނަޢީމް ޑަކްޓަރީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވައިފި

22 ޖޫން 2017

ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވާވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އާސިޔަތު ނަޢީމް، ބީޗްސައިޑް، ފ.ނިލަންދޫ މެޑިކަލް ޑަކްޓަރު ކަމުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައިފިއެވެ. އާސިޔަތު ކިޔަވަމުން ގެންދެވި ކޯހުގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ފަންނީ ބަޔަކު ގެނެސްފި

22 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ފަންނީ ދެ ބޭފުޅަކު ގެނެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުންވެސް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު